Освітні програми

Освітня програма профільної середньої освіти (спец. 012 Дошкільна освіта)
Освітня програма профільної середньої освіти (спец. 013 Початкова освіта)
Освітня програма профільної середньої освіти (спец. 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Освітня програма профільної середньої освіти (спец. 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Освітньо-професійна програма (молодший спеціаліст спец. 013 Початкова освіта)
Освітньо-професійна програма (молодший спеціаліст спец. 012 Дошкільна освіта)
Освітньо-професійна програма (молодший спеціаліст спец. 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Освітньо-професійна програма (молодший спеціаліст спец. 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології))
Освітньо-професійна програма (фаховий молодший бакалавр) (спец. 012 Дошкільна освіта)
Освітньо-професійна програма (фаховий молодший бакалавр) (спец. 013 Початкова освіта)
Освітньо-професійна програма (фаховий молодший бакалавр) (спец. 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітньо-професійна програма (фаховий молодший бакалавр) (спец. 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Освітньо-професійна програма (фаховий молодший бакалавр) (спец. 012 Дошкільна освіта) 2021 р.
Анотований каталог вибіркових освітніх компонентів (спец. 012 Дошкільна освіта) 2021 р.
Освітньо-професійна програма (фаховий молодший бакалавр) (спец. 013 Початкова освіта) 2021 р.
Анотований каталог вибіркових освітніх компонентів (спец. 013 Початкова освіта) 2021 р.
Освітньо-професійна програма (фаховий молодший бакалавр) (спец. 014 Середня освіта (Фізична культура)) 2021 р.
Анотований каталог вибіркових освітніх компонентів (спец. 014 Середня освіта (Фізична культура) 2021 р.
Освітньо-професійна програма (фаховий молодший бакалавр) (спец. 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)) 2021 р.
Анотований каталог вибіркових освітніх компонентів (спец. 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)) 2021 р.
Поділитися: